古诗文网 下载APP
推荐 诗文 名句 作者 古籍

皮日休的诗文/

形式:
赏析 注释 译文

天竺寺八月十五日夜桂子

皮日休〔唐代〕

玉颗珊珊下月轮,殿前拾得露华新。
至今不会天中事,应是嫦娥掷与人。
赏析 注释 译文

汴河怀古二首

皮日休〔唐代〕

万艘龙舸绿丝间,载到扬州尽不还。
应是天教开汴水,一千余里地无山。

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。
若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

赏析 注释 译文

读书

皮日休〔唐代〕

家资是何物,积帙列梁梠。
高斋晓开卷,独共圣人语。
英贤虽异世,自古心相许。
案头见蠹鱼,犹胜凡俦侣。
赏析 注释 译文

咏螃蟹呈浙西从事

皮日休〔唐代〕

未游沧海早知名,有骨还从肉上生。
莫道无心畏雷电,海龙王处也横行。
赏析 注释 译文

春夕酒醒

皮日休〔唐代〕

四弦才罢醉蛮奴,醽醁馀香在翠炉。
夜半醒来红蜡短,一枝寒泪作珊瑚。
赏析 注释 译文

牡丹

皮日休〔唐代〕

落尽残红始吐芳,佳名唤作百花王。
竞夸天下无双艳,独立人间第一香。
赏析 注释 译文

馆娃宫怀古

皮日休〔唐代〕

艳骨已成兰麝土,宫墙依旧压层崖。
弩台雨坏逢金镞,香径泥销露玉钗。
砚沼只留溪鸟浴,屟廊空信野花埋。
姑苏麋鹿真闲事,须为当时一怆怀。
赏析 注释 译文

橡媪叹

皮日休〔唐代〕

秋深橡子熟,散落榛芜冈。
伛偻黄发媪,拾之践晨霜。
移时始盈掬,尽日方满筐。
几曝复几蒸,用作三冬粮。
山前有熟稻,紫穗袭人香。
细获又精舂,粒粒如玉珰。
持之纳于官,私室无仓箱。
如何一石余,只作五斗量!
狡吏不畏刑,
赏析 注释 译文

馆娃宫怀古五绝

皮日休〔唐代〕

绮閤飘香下太湖,乱兵侵晓上姑苏。
越王大有堪羞处,只把西施赚得吴。
郑妲无言下玉墀,夜来飞箭满罘罳。
越王定指高台笑,却见当时金镂楣。
半夜娃宫作战场,血腥犹杂宴时香。
西施不及烧残蜡,犹为君王泣数行。
素袜虽遮未掩羞,越兵犹怕伍
赏析 注释 译文

秋江晓望

皮日休〔唐代〕

万顷湖天碧,一星飞鹭白。
此时放怀望,不厌为浮客。
天竺寺八月十五日 汴河怀古二首 读书 咏螃蟹呈浙西从事 春夕酒醒 牡丹 馆娃宫怀古 橡媪叹 馆娃宫怀古五绝 秋江晓望 闲夜酒醒 奉和再招(一作文 夜看樱桃花 樱桃花 钓侣二章·其二 奉和鲁望四明山九 茶中杂咏·煮茶 石榴歌 重题蔷薇 惠山听松庵 茶中杂咏·茶鼎 七爱诗·李翰林( 虎丘寺西小溪闲泛 鸳鸯二首 奉和鲁望白菊 通玄子栖宾亭记 奉和鲁望蔷薇次韵 茶中杂咏·茶舍 茶中杂咏·茶坞 茶中杂咏·茶瓯 吴中言情寄鲁望 早春以橘子寄鲁望 病孔雀 原谤 寒夜文宴润卿有期 奉和鲁望闲居杂题 金钱花 宏词下第感恩献兵 鲁望春日多寻野景 西塞山泊渔家 木兰后池三咏。重 酒中十咏·酒乡 馆娃宫怀古 七爱诗·白太傅( 独在开元寺避暑, 奉和鲁望玩金鸂鶒 添鱼具诗。箬笠 鲁望读襄阳耆旧传 喜鹊 初夏即事寄鲁望 木兰后池三咏。浮 伤小女 病中庭际海石榴花 奉酬鲁望惜春见寄 扬州看辛夷花 李处士郊居 登第后寒食杏园有 奉和鲁望新夏东郊 聪明泉 冬晓章上人院 初夏游楞伽精舍 茶中杂咏。茶人 游栖霞寺 苦雨中又作四声诗 寂上人院联句 奉和鲁望药名离合 咏白莲 赤门堰白莲花 嘲归仁绍龟诗 茶中杂咏·茶笋 奉和鲁望樵人十咏 奉和鲁望闲居杂题 奉和鲁望闲居杂题 怀鹿门县名离合二 苦雨中又作四声诗 奉和鲁望晓起回文 初冬偶作 奉和鲁望四明山九 茶中杂咏。茶灶 茶中杂咏。茶焙 茶中杂咏。茶籝 奉和鲁望渔具十五 奉和鲁望樵人十咏 太湖诗。练渎(吴 贫居秋日 七爱诗。白太傅( 正乐府十篇。诮虚 正乐府十篇。哀陇 正乐府十篇。贪官 七爱诗。李太尉( 鲁望悯承吉之孤为 奉和鲁望白鸥诗 鲁望以轮钩相示, 奉和鲁望早秋吴体 木兰后池三咏。白 鲁望戏题书印囊奉 奉和鲁望谢惠巨鱼 夏景无事因怀章来 夏景冲澹偶然作二 陈先辈故居 开元寺客省早景即 闻鲁望游颜家林园 临顿为吴中偏胜之 病中有人惠海蟹转 题潼关兰若 习池晨起 夏首病愈因招鲁望 卧病感春寄鲁望 奉和鲁望徐方平后 病后春思 泰伯庙 送圆载上人归日本 芳草渡 吴中书事寄汉南裴 奉和鲁望病中秋怀 寄怀南阳润卿 寒日书斋即事三首 腊后送内大德从勖 寄题玉霄峰叶涵象 三羞诗三首 正乐府十篇。农父 正乐府十篇。贱贡 太湖诗。圣姑庙( 奉和鲁望渔具十五 奉和鲁望渔具十五 奉和鲁望樵人十咏 奉和鲁望樵人十咏 奉和鲁望渔具十五 奉和鲁望樵人十咏 酒中十咏。酒星 酒中十咏。酒床 奉和鲁望读阴符经 奉和鲁望四明山九 奉和鲁望四明山九 旅舍除夜 早春病中书事寄鲁 润卿鲁望寒夜见访 寄题天台国清寺齐 奉和鲁望叠韵双声 夜会问答十 药名联句 正乐府十篇·颂夷 奉和鲁望四月十五 醉中偶作呈鲁望 送圆载上人归日本 润卿遗青饣迅饭兼 奉酬鲁望夏日四声 虎丘寺西小溪闲泛 奉和鲁望樵人十咏 奉和鲁望四明山九 奉和鲁望四明山九 奉和鲁望闲居杂题 奉和添酒中六咏· 茶中杂咏 其三 杂体诗 其三 夜 七爱诗·李太尉( 太湖诗·初入太湖 太湖诗·投龙潭( 寒夜文宴联句 奉和鲁望寒日古人 胥口即事六言二首 奉和鲁望闲居杂题 奉和鲁望闲居杂题 奉和鲁望叠韵双声 奉和鲁望叠韵吴宫 苦雨中又作四声诗 苦雨杂言寄鲁望 奉和鲁望齐梁怨别 奉酬鲁望夏日四声 奉酬鲁望夏日四声 奉酬鲁望夏日四声 醉中寄鲁望一壶并 更次来韵寄鲁望 重玄寺双矮桧 寄同年韦校书 醉中先起李縠戏赠 奉和鲁望招润卿博 鲁望示广文先生吴 奉和鲁望秋日遣怀 忆洞庭观步十韵 奉和鲁望四明山九 奉和鲁望四明山九 奉和鲁望四明山九 酒中十咏。酒泉 酒中十咏。酒樽 奉和鲁望渔具十五 奉和鲁望樵人十咏 奉和鲁望樵人十咏 奉和鲁望樵人十咏 奉和鲁望樵人十咏 奉和鲁望渔具十五 奉和鲁望渔具十五 奉和鲁望渔具十五 奉和鲁望渔具十五 奉和鲁望渔具十五 奉和鲁望渔具十五 奉和鲁望渔具十五 太湖诗。缥缈峰 太湖诗。孤园寺( 太湖诗。三宿神景