古诗文网 下载APP
推荐 诗文 名句 作者 古籍

范成大的诗文/

形式:
背诵 赏析 注释 译文

四时田园杂兴·其二十五

范成大〔宋代〕

梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。
日长篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶飞。(惟 通:唯)
背诵 赏析 注释 译文

四时田园杂兴·其三十一

范成大〔宋代〕

昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。
童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

背诵 赏析 注释 译文

喜晴

范成大〔宋代〕

窗间梅熟落蒂,墙下笋成出林。
连雨不知春去,一晴方觉夏深。
古文岛 APP客户端 立即打开
背诵 赏析 注释 译文

车遥遥篇

范成大〔宋代〕

车遥遥,马憧憧。
君游东山东复东,安得奋飞逐西风。
愿我如星君如月,夜夜流光相皎洁。
月暂晦,星常明。
留明待月复,三五共盈盈。
背诵 赏析 注释 译文

水调歌头·细数十年事

范成大〔宋代〕

细数十年事,十处过中秋。今年新梦,忽到黄鹤旧山头。老子个中不浅,此会天教重见,今古一南楼。星汉淡无色,玉镜独空浮。
敛秦烟,收楚雾,熨江流。关河离合,南北依旧照清愁。想见姮娥冷眼,应笑归来霜鬓,空敝黑貂裘。酾酒问蟾兔,肯去伴沧洲?
背诵 赏析 注释 译文

夏日田园杂兴

范成大〔宋代〕

梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀。日长篱落无人过,惟有蜻蜓蛱蝶飞。
五月江吴麦秀寒,移秧披絮尚衣单。稻根科斗行如块,田水今年一尺宽。
二麦俱秋斗百钱,田家唤作小丰年。饼炉饭甑无饥色,接到西风熟稻天。
百沸缲汤雪涌波,缲车嘈囋雨鸣蓑。桑姑盆手交相贺,绵茧无多丝茧多。
古文岛 APP客户端 立即打开
背诵 赏析 注释 译文

州桥

范成大〔宋代〕

南望朱雀门,北望宣德楼,皆旧御路也。

州桥南北是天街,父老年年等驾回。
忍泪失声询使者,几时真有六军来?

背诵 赏析 注释 译文

鹊桥仙·七夕

范成大〔宋代〕

双星良夜,耕慵织懒,应被群仙相妒。娟娟月姊满眉颦,更无奈、风姨吹雨。
相逢草草,争如休见,重搅别离心绪。新欢不抵旧愁多,倒添了、新愁归去。
背诵 赏析 注释 译文

横塘

范成大〔宋代〕

南浦春来绿一川,石桥朱塔两依然。
年年送客横塘路,细雨垂杨系画船。

背诵 赏析 注释 译文

霜天晓角·梅

范成大〔宋代〕

晚晴风歇。一夜春威折。脉脉花疏天淡,云来去、数枝雪。
胜绝。愁亦绝。此情谁共说。惟有两行低雁,知人倚、画楼月。
下一页 / 20+页
四时田园杂兴·其 四时田园杂兴·其 喜晴 车遥遥篇 水调歌头·细数十 夏日田园杂兴 州桥 鹊桥仙·七夕 横塘 霜天晓角·梅 四时田园杂兴·其 清明日狸渡道中 眼儿媚·萍乡道中 碧瓦 浣溪沙·江村道中 蝶恋花·春涨一篙 春日田园杂兴 秦楼月·楼阴缺 南柯子·怅望梅花 卖痴呆词 醉落魄·栖乌飞绝 鹧鸪天·休舞银貂 田舍 朝中措·长年心事 晚春田园杂兴 鄂州南楼 鹧鸪天·嫩绿重重 满江红·清江风帆 会同馆 秦楼月·浮云集 冬日田园杂兴 后催租行 重九日行营寿藏之 四时田园杂兴 咏河市歌者 秋日田园杂兴 催租行 四时田园杂兴·其 宜春苑 寒食郊行书事 翠楼 满江红·冬至 荆渚中流回望巫山 立秋二绝 菩萨蛮(木芙蓉) 立冬夜舟中作 四时田园杂兴 雪中闻墙外鬻鱼菜 春晚 四时田园杂兴六十 题城山晚对轩壁 续长恨歌 四时田园杂兴 晚步西园 四时田园杂兴 送周子充左史奉祠 西江月 重阳后菊花二首 续长恨歌 州宅堂前荷花 窗前木芙蓉 早发竹下 四时田园杂兴六十 菩萨蛮·湘东驿 梅雨五绝 大雪送炭与芥隐 初归石湖 朝中措 如梦令 十月二十六日三偈 四时田园杂兴 续长恨歌 续长恨歌 续长恨歌 续长恨歌 四时田园杂兴六十 满江红 朝中措 如梦令 临江仙 四时田园杂兴十二 续长恨歌 重九赏心亭登高 再赋简养正 四时田园杂兴六十 南柯子 四时田园杂兴 四时田园杂兴 念奴娇·水乡霜落 芒种后积雨骤冷三 寒雨 续长恨歌七首 其 西瓜园 新荔枝四绝 其三 霜天晓角 水调歌头·又燕山 初夏 初发太城留别田父 芒种后积雨骤冷三 明日大雨复折赠再 晚潮 四时田园杂兴六十 卜算子 立冬夜舟中作 诺惺庵枕上 鹧鸪天·席上作 四时田园杂兴六十 四时田园杂兴六十 真定舞 鹧鸪天(雪梅) 菩萨蛮(元夕立春 浣溪沙 水调歌头 望乡台 自横塘桥过黄山 大雪书怀 四时田园杂兴十二 四月十日出郊 寿栎堂前小山峰凌 雪寒围炉小集 四时田园杂兴六十 四时田园杂兴六十 夏至 蔺相如墓 夔州竹枝歌九首 酹江月(严子陵钓 白玉楼步虚词(六 冬至夜發峽州舟中 立秋二绝 梅雨五绝 四月五日集陈园照 四时田园杂兴六十 四时田园杂兴六十 三月十六日石湖书 晓发飞乌,晨霞满 沈家店道傍棣棠花 十一月大雾中自胥 白玉楼步虚词 如梦令·两两莺啼 醉落魄·栖鸟飞绝 满江红·千古东流 插秧 秋日 惜分飞(南浦舟中 白玉楼步虚词(六 白玉楼步虚词(六 卜算子 念奴娇(和徐尉游 梦玉人引 浣溪沙(烛下海棠 浣溪沙 秦楼月 梅雨五绝 习闲 晚春田园杂兴十二 送陆务观编修监镇 玉茗花 四时田园杂兴六十 题请息斋六言十首 冬祠太乙六言四首 腊月村田乐府十首 余杭 枕上 赠举书记归云丘 六月七日夜起坐殿 石湖芍药盛开,向 惊蛰家人子辈为易 醉落魄(元夕) 破阵子(祓禊) 忆秦娥 减字木兰花·波娇 秋前风雨顿凉 乙未元日用前韵书 初夏 重阳后菊花二首 步入衡山 蝙蝠 丙午新正书怀十首 春晚即事,留游子 斑骓 玉楼春(牡丹) 水龙吟(寿留守) 宜男草 南柯子(七夕) 梦玉人引 惜分飞 夔州竹枝歌九首 石湖芍药盛开,向 水乡酌别但能之主 临平道中 芒种后积雨骤冷三 民病春疫作诗悯之 元夕后连阴 正月六日风雪大作 与时叙、现老纳凉 雪后雨作 戏答澹庵小偈 新作景亭,程咏之 田家 恭州夜泊